Volg ons op Twitter Word vrienden op Facebook  

Welkom bij Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus uit Kerkrade - Terwinselen

Onze muziekvereniging is een harmonie waar - naast het samen muziek maken op een verantwoord niveau - ook de gezelligheid en de onderlinge vriendschap een belangrijke rol spelen. Voelt ook u er iets voor om gezellig samen muziek te maken, kom dan eens langs tijdens de repetitie op zondagochtend in 't Sjtaater Hoes aan de Schaesbergerstraat in Terwinselen. Nieuwe muziekvrienden zijn altijd welkom!!

Adventsconcert 2018

Adventsconcert 2018

 

De 97ste jaarvergadering van Harmonie St. Callistus

Gepubliceerd 25 maart 2019

"Ut sjunste op de welt wat d'r Herrjod hat gemaad
dat is d'r Moeziekverain St.Callistus van d'r Sjtaat."

Een tekst die het slot vormde van een mooie toespraak door ons erelid dhr. Sjef Duijsens aan het slot van onze jaarvergadering.
Die houden we erin!

De vergadering begon met een welgevulde agenda met de gebruikelijke items jaarverslag, begroting, verslagen van de diverse commissies, bestuursmededelingen, jaarprogramma en rondvraag.
Maar ook de bestuursverkiezing stond op het programma.
Paul Berndsen en Jan Ritzen waren aftredend maar werden herkozen.

Marianne Plag, tot op heden secretaris, stelde zich niet herkiesbaar. Na 30 jaar zag zij af van verdere bestuurstaken bij onze harmonie.
30 jaar lang speelde zij een belangrijke rol bij onze harmonie, beleefde echter ook vele ups en downs.
Gelukkig blijft ze aan de zijlijn toch nog betrokken bij de club.
Als dank voor al haar activiteiten werd Marianne benoemd tot erelid en ontving een mooi speldje, dat haar opvolgster Myrthe Storms haar mocht opspelden.

Voorzitters  Marianne en Fer

En hoewel zij niet aftredend was trad Riet Peters, onze waarnemend voorzitter, eveneens terug uit het bestuur.
Ook zij was (en is nog altijd) een belangrijke spil in onze muziekvereniging.
Haar 'kindje', het muziekarchief, ligt haar nog altijd na aan het hart en gelukkig blijft Riet de archiefwerkzaamheden voortzetten.

Dat Riet haar taak als waarnemend voorzitter kan afstoten komt mede doordat Anne-Marie Loman-Peters zich kandidaat had gesteld voor het bestuur en door het bestuur was voorgedragen voor het voorzitterschap.
In haar denken we een goede opvolger te hebben gevonden.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij onze harmonie goed op de rails zal kunnen houden en de juiste richting in zal sturen!

In ons fotoalbum staan nog meer foto's.

 

Wijzigingen in het Voorlopig jaarprogramma 2019

Gepubliceerd 25 maart 2019

In het voorlopig jaarprogramma 2019 van Muziekvereniging St.Callistus heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden die echter nog niet in het officiële bestand verwerkt zijn. Binnenkort, als het overzicht compleet is, kunt u een nieuw PDF-bestand tegemoet zien op de pagina programma.

Enkele van de wijzigingen betreffen het uitstellen van het concert op 19 mei, het musiceren tijdens de Terwinseler straatmarkt op 26 mei, de familiedag eind augustus en een 'uitzwaaiconcert' eind september. Zoals gezegd: binnenkort meer.

 

Klankwijzer, het nieuws- en informatieplatform van KNMO

Voor de geïnteresseerden in het wel en wee van (blaas-)muziek: neem eens een kijkje op de Klankwijzer, de website van KMNO (Koninklijke Nederlandsse Muziek Organisatie). Bijna wekelijks verschijnt er een nieuwe Klankwijzer, dus houdt de link in de gaten.
Het KNMO is de muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek in Nederland.

 

Ledenwerving

Bent u vroeger lid geweest van Muziekvereniging St. Callistus (mogelijk zelfs in de tijd dat het nog een fanfare was) en vindt u het leuk om op de hoogte te worden gehouden van het reilen en zeilen van "d'r Callistus"?
Meld u dan via deze website of rechtstreeks via het secretariaat aan voor een plaatsje op de mailinglist.
U ontvangt dan in het vervolg een uitnodiging wanneer onze harmonie concerten of andere activiteiten organiseert en bovendien sturen wij u onze digitale 'Nieuwsbrief' waarin het wel en wee van de Callistusfamilie vermeld staat.

Mogelijk bent u zelfs geïnteresseerd om (weer eens) een muziekinstrument te bespelen en wilt u graag deelnemen aan onze repetities en concerten.
Ook dan wordt u verzocht zich te melden bij callistus@home.nl of bij het secretariaat.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wij hopen op veel reacties!

 

PRIVACY VERKLARING

Gepubliceerd 5 december 2018

Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In onze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klik hier voor meer informatie.