Volg ons op Twitter Word vrienden op Facebook Word vrienden op Hyves  

Welkom bij Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus uit Kerkrade - Terwinselen

Onze muziekvereniging is een harmonie waar - naast het samen muziek maken op een verantwoord niveau - ook de gezelligheid en de onderlinge vriendschap een belangrijke rol spelen. Voelt ook u er iets voor om gezellig samen muziek te maken, kom dan eens langs tijdens de repetitie op zondagochtend in 't Sjtaater Hoes aan de Schaesbergerstraat in Terwinselen. Nieuwe muziekvrienden zijn altijd welkom!!

jubilarissen

Callistusdag

 

Jaarvergadering

Gepubliceerd 17 maart 2017

Op zondag 19 maart vindt in het Sjtaater Hoes vanaf 11.45 uur de jaarvergadering plaats van onze harmonie.

Hoog op de agenda staat de uitbreiding van het bestuur.
Inmiddels heeft aftredend bestuurslid Fer Rosenke te kennen gegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt.
Een reden temeer om nogmaals een oproep te doen om kandidaten voor het bestuur voor te dragen.

Wanneer leden een kandidaat willen voordragen moet die voordracht voorzien zijn van tenminste 3 handtekeningen van leden en uiterlijk op de zaterdag voorafgaand bij het bestuur ingediend zijn.
Wanneer niet-leden een kandidaat willen voordragen of wanneer iemand zich zelf kandidaat wil stellen, dient contact opgenomen te worden met het bestuur. Het bestuur kan dan een bindende voordracht doen.

De agenda van deze jaarvergadering bevat verder de gebruikelijke punten, zoals jaarverslagen (van secretaris en penningmeester), verslag en benoeming kascontrolecommissie, verslagen van diverse commissies en bestuursmededelingen.
Verder zal het jaarprogramma 2017 besproken worden en wordt nader ingegaan op de activiteiten, die we de komende maanden nog voor de boeg hebben.

In verband met de jaarvergadering en het aanstaande concert begint de repetitie op deze zondag om 10.15 uur!

 

Lenteconcert

Gepubliceerd 17 maart 2017

Hoera, de lente komt er aan!
Wie weet wat ons qua weertje nog te wachten staat maar St.Callistus laat zich niet klein krijgen.


Wij starten ons voorjaar met een Lenteconcert op zondag 9 april in het Sjtaater Hoes.
Er wordt inmiddels al met veel enthousiasme door de muzikanten van St.Callistus en dirigent Ferry Logister gerepeteerd voor dit concert.

Het concert vindt plaats in samenwerking met (dames)koor SingeSong.
Het Heerlense koor dat onder leiding staat van dirigent Emile Prick, zingt een licht repertoire, van evergreens tot hedendaagse popsongs.
Harmonie en koor zullen deels hun eigen repertoire ten gehore brengen, maar er zullen ook enkele werken gezamenlijk uitgevoerd worden.

Een verrassend concert dus om naar uit te kijken!
Wij hopen dan ook velen van u te mogen begroeten.

De entree is gratis, maar een vrije gave wordt zeer op prijs gesteld.

Enne .... de mooie fleurige poster is (alweer) een ontwerp van onze eigen Lisan v.d. Berg!

Muzikanten: het muziekprogramma staat op de pagina Binnenkort.

 

Gezamenlijke jubilarissenhuldiging 2017

Gepubliceerd 17 maart 2017

De gemeente Kerkrade en de Kerkraadse muziekverenigingen organiseren al 8 jaar de gezamenlijke huldiging van de jubilarissen van de Kerkraadse muziekverenigingen.
De feestelijke avond, die op initiatief van de federatie van harmonieën en fanfare in 2010 voor de eerste keer plaatsvond, is inmiddels uitgegroeid tot een evenement voor harmonieën, fanfare, fluit- en tamboerkorpsen, wereldlijke en kerkelijke zangkoren, het Kerkraads Symfonieorkest, mandolineorkest Napoli en Accordeonvereniging Accordia.
Dit jaar werden de jubilarissen van 2016 op vrijdag 10 maart gehuldigd in de burgerzaal van het Kerkraads raadhuis.
De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door de Muziekkapel der Vrijwillige Politie Kerkrade en Zangrio Le Tre Voci.

Alleen jubilarissen die 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar of nog langer lid zijn van één van voornoemde verenigingen worden gehuldigd. In totaal waren er dit jaar 52 jubilarissen en waren er zelfs 2 muzikanten bij, die al 70 jaar lid waren van hun vereniging.

Bij onze vereniging waren vorig jaar Rita Hustinx, Peter Kokkelkoren en Fer Rosenke alle drie 25 jaar lid. Zij ontvingen uit handen van wethouder Jo Schlangen, die de wethouder van cultuur op deze avond verving, een kunstwerkje behorende bij het 25-jarig jubileum.
Na afloop van de avond mochten zij tevens een boekje met teksten over iedere jubilaris en een mooi boeket bloemen mee naar huis nemen.

 

Opschonen website

Gepubliceerd 6 maart 2017

Beste lezer, binnenkort wordt de website eens goed opgeschoond en uitgedund.
Bij het vooronderzoek hiertoe kwam ik de pagina's KÖLLE en CONCERTREIS NAAR BERNAU tegen en begon te lezen.
Veel herinneringen aan mooie dagen kwamen in mij op.

Wat vinden jullie? Moeten deze herinneringen aan de website gekoppeld blijven?
Of zijn ze 'uit de oude doos' en kunnen ze straffeloos verwijderd worden?

Laat het aub. even weten via een berichtje aan callistus@home.nl of een berichtje op onze Facebookpagina.

 

SMC goes Guatemala 2017

Gepubliceerd 22 december 2016

Graag vragen wij op deze plaats uw aandacht voor onze saxofoniste Anna-Sophie Dorweiler.
In juli 2017 brengt zij samen met 24 andere leerlingen en enkele begeleiders van het Sintermeerten College in Heerlen een bezoek aan Guatemala in het kader van "Bouwen aan het zelfvertrouwen en de zelfbewustwording van het kind".

Doel van het bezoek is een activiteitenkamp in ontwikkeling genaamd "Niños del Lago" waar kinderen van 7 tot 14 jaar opgevangen worden om er één week per jaar te verblijven in een veilige en liefdevolle omgeving. Ze ontvangen er drie gezonde maaltijden per dag en slapen eindelijk eens in een echt bed.
Nu is het zaak om een flink bedrag aan sponsorgeld bijeen te krijgen voor uitbreiding en verdere ontwikkeling van het kamp.
Anna-Sophie wil u er desgewenst graag meer over vertellen.

U kunt de reis volgen via de Facebookpagina www.facebook.com/smcgoesguatemala2017 .
Voor vragen: smcgoesguatemala2017@sintermeerten.nl.

Wij hopen dat u sponsoring wilt overwegen. Er zijn diverse mogelijkheden om indien gewenst de naam en/of het logo van uw bedrijf vermeld te zien...

 

Ledenwerving

Bent u vroeger lid geweest van Muziekvereniging St. Callistus (mogelijk zelfs in de tijd dat het nog een fanfare was) en vindt u het leuk om op de hoogte te worden gehouden van het reilen en zeilen van "d'r Callistus"? Meld u dan via deze website of rechtstreeks via het secretariaat aan voor een plaatsje op de mailinglist. U ontvangt dan in het vervolg een uitnodiging wanneer onze harmonie concerten of andere activiteiten organiseert en bovendien sturen wij u ons verenigingsblad 'de Bazuin' waarin het wel en wee van de Callistusfamilie vermeld staat.

Mogelijk bent u zelfs geïnteresseerd om (weer eens) een muziekinstrument te bespelen en wilt u graag deelnemen aan onze repetities en concerten. Ook dan wordt u verzocht zich te melden bij callistus@home.nl of bij het secretariaat. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wij hopen op veel reacties!