Volg ons op Twitter Word vrienden op Facebook  

Welkom bij Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus uit Kerkrade - Terwinselen

Onze muziekvereniging is een harmonie waar - naast het samen muziek maken op een verantwoord niveau - ook de gezelligheid en de onderlinge vriendschap een belangrijke rol spelen. Voelt ook u er iets voor om gezellig samen muziek te maken, kom dan eens langs tijdens de repetitie op zondagochtend in 't Sjtaater Hoes aan de Schaesbergerstraat in Terwinselen. Nieuwe muziekvrienden zijn altijd welkom!!

jubilarissen

Callistusdag

 

Reünieconcert op zondag 8 april

Bijgewerkt 12 maart 2018

Alweer staat er bij onze harmonie een bijzonder concert op de rol, deze keer in de vorm van een reünieconcert.
In de afgelopen maanden zijn oud-leden van St. Callistus aangeschreven om zich te melden voor dit concert.
Een flink aantal muzikanten heeft hieraan inmiddels gehoor gegeven.
Sommigen van hen spelen nog steeds, maar er zijn ook muzikanten bij voor wie deze reünie een hernieuwde kennismaking is met het instrument, dat zij destijds speelden en de muziek die zij samen met de huidige leden ten gehore zullen brengen.

Op zondag 8 april op 15.00 uur is het dan zover.
Na enkele gezamenlijke repetities in de daaraan voorafgaande weken wordt in deze bijzondere samenstelling gemusiceerd.
Na afloop wordt iedereen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn, waar oude herinneringen opgehaald kunnen worden.

Ook oud-leden die niet in de gelegenheid zijn om aan het muzikale gedeelte deel te nemen zijn van harte welkom om te komen luisteren en bij de nazit aanwezig te zijn.
En natuurlijk hopen wij ook u te mogen begroeten op dit bijzondere concert.
Tot 8 april!

 

Jaarvergadering op 11 maart

Bijgewerkt 12 maart 2018

Op zondag 11 maart vond de 96ste jaarvergadering van Muziekvereniging St. Callistus plaats.

De gebruikelijke onderwerpen kwamen aan de orde zoals het jaarverslag van de secretaris, het financieel verslag en de begroting van de penningmeester en het verslag van de kascontrolecommissie.
Ook kwam het bestuur terug op de input die de leden hebben geleverd op de extra ledenvergadering van 14 januari j.l.

Op deze vergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden Jan Frusch en Mia Lynne Walker.
Mia Lynne heeft zich 11 jaar lang ingezet voor onze harmonie waarbij haar taken als één van contactpersonen van het SSMK en het bijhouden van de presenties het meest in het oog sprongen.
Jan heeft 20 jaar zitting gehad in het bestuur en was al die jaren penningmeester. Als blijk van waardering werd hem het erelidmaatschap aangeboden.

Maar, goed nieuws! Er dienden zich 3 nieuwe kandidaten aan voor het bestuur: Fer Rosenke, Myrthe Storms en Ramona Zijlstra.
Zij zijn alle drie door de aanwezige leden gekozen en vervolgens benoemd als bestuurslid.
Wij wensen hen veel inspiratie toe en veel plezier met hun nieuwe taak.

    
 

Heropening Botanische Tuin

Bijgewerkt 12 maart 2018

In een nog hier en daar met sneeuw bedekte Botanische Tuin vond op zondag 4 maart de officiële heropening plaats na de renovatie.
Onze harmonie was uitgenodigd om deze opening muzikaal op te luisteren.

De harmonie speelde de openingsmars Saint Triphon, waarna wethouder Jo Bok en vervolgens gedeputeerde Hubert Mackus de aanwezigen toespraken.
Zowel gemeente als provincie hebben een aanzienlijk bedrag gestoken in de renovatie van de Botanische Tuin.
Na het spelen van de Pasodoble Flamengo werd jubilaris Jan Savelkoul gehuldigd en werd het nieuwe doek op de hoek van de Singelweg en de St. Hubertuslaan onthuld.
Als afsluiting speelde de harmonie Böhmischer Traum, waarna genodigden en harmonieleden nog konden napraten (en opwarmen) onder het genot van een kop koffie of thee met een stukje cake.


Heropening Botanische Tuin Terwinselen
 

Ledenwerving

Bent u vroeger lid geweest van Muziekvereniging St. Callistus (mogelijk zelfs in de tijd dat het nog een fanfare was) en vindt u het leuk om op de hoogte te worden gehouden van het reilen en zeilen van "d'r Callistus"?
Meld u dan via deze website of rechtstreeks via het secretariaat aan voor een plaatsje op de mailinglist.
U ontvangt dan in het vervolg een uitnodiging wanneer onze harmonie concerten of andere activiteiten organiseert en bovendien sturen wij u onze digitale 'Nieuwsbrief' waarin het wel en wee van de Callistusfamilie vermeld staat.

Mogelijk bent u zelfs geïnteresseerd om (weer eens) een muziekinstrument te bespelen en wilt u graag deelnemen aan onze repetities en concerten.
Ook dan wordt u verzocht zich te melden bij callistus@home.nl of bij het secretariaat.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wij hopen op veel reacties!