Volg ons op Twitter Word vrienden op Facebook Word vrienden op Hyves  

Algemene informatie

Naam Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus
Datum van oprichting 23 april 1922
Repetitielokaal 't Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27 - Kerkrade (045-5415010)
Repetitietijd Zondagochtend van 10.30 -12.45 uur
Website www.callistus.nl
E-mail adres website callistus@home.nl
Mededelingenblad Digitale nieuwsbrief
E-mail adres nieuwsbrief Paul Berndsen
Voorzitter Anne-Marie Loman-Peters
Secretaris Myrthe Storms
Penningmeester Fer Rosenke
Bestuursleden Wim Rutten, Paul Berndsen, Jan Ritzen, Ramona Zijlstra, Myrthe Storms
Bestuursvergadering Elke derde dinsdag van de maand om 20.00 uur
Dirigent Ferry Logister
Muziekarchivaris Riet Peters
Materiaalbeheer Rik Frusch en Paul Berndsen
Beschermheer Mr. Nino Pennino
Geestelijk adviseur Z.E.H. Frank Sweer
Ereleden Sjef Duijsens, Jan Frusch, Marianne Plag
Bank Rabobank Kerkrade - IBAN: NL86 RABO 0148 4542 91
Giro ING - IBAN: NL30 INGB 0003 6740 34
Kamer van Koophandel Nr. 4086718, K.v.K. Zuid Limburg
Ondersteunende commissies en comité's Vrienden van Callistus, Carnavals Comité de Sjtaater Tröate
Bankrekening t.n.v. Vrienden van Callistus Rabobank Kerkrade:IBAN NL93 RABO 0148 4252 59

Sjtaater Hoes  Pennino coaching  Pennino