Volg ons op Twitter Word vrienden op Facebook  

Welkom bij Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus uit Kerkrade - Terwinselen

Onze muziekvereniging is een harmonie waar - naast het samen muziek maken op een verantwoord niveau - ook de gezelligheid en de onderlinge vriendschap een belangrijke rol spelen. Voelt ook u er iets voor om gezellig samen muziek te maken, kom dan eens langs tijdens de repetitie op zondagochtend in 't Sjtaater Hoes aan de Schaesbergerstraat in Terwinselen. Nieuwe muziekvrienden zijn altijd welkom!!

Adventsconcert 2018

Adventsconcert 2018

 

Koninklijke onderscheiding voor Jan Frusch

Bijgewerkt 7 mei 2019

Ons erelid Jan Frusch heeft vanmorgen een koninklijke onderscheiding ontvangen (Lid van Oranje Nassau).
Hij kreeg deze voor 20 jaar penningmeesterschap bij St. Callistus en zijn andere verdiensten bij de vereniging (o.a. drukken en verspreiden Bazuin, organiseren donateursacties, contacten met St. Gemeenschapshuis en kerk).

Verder werd de aanvraag ondersteund door CeKaNet, waar hij computerlessen aan senioren geeft en door de kerngroep Terwinselen van het cluster Kerkrade-West (parochies) voor het begrafenisbeheer, het opzetten en bijhouden van de website en zijn vrijwilligerswerk als collectant.

       

Op zondag 5 mei hebben de muzikanten van St.Callistus Jan een serenade gebracht.
Kijk in ons fotoalbum voor een 'beeld' hiervan.

 

Binnenkort

Gepubliceerd 21 april 2019

Binnen enkele weken staat er een aantal muzikale activiteiten op ons programma.
Zo zullen wij o.a. een concert geven tijdens de Terwinseler straatmarkt op zondag 26 mei.
Ook tijdens de kindercommunie op Hemelvaartsdag op donderdag 30 mei laten we traditiegetrouw van ons horen.

Voor de muzikanten: de muziekprogramma's zijn te vinden op de pagina Muziekprogramma

 

Donateursactie

Gepubliceerd 21 april 2019

Het is weer zover: de jaarlijkse donateursactie.
Een van de vervelendste klusjes voor de leden van onze Callistusfamilie, echter onontkoombaar.

Tijdens vele activiteiten verleent onze harmonie haar medewerking om deze met mooie en passende muziek op te luisteren.
Dit brengt met zich mee dat er de nodige kosten gemaakt worden die wij helaas niet alleen via onze contributie kunnen voldoen.
Het onderhoud van de instrumenten bijvoorbeeld is een flinke kostenpost evenals de nodige zaken die het organiseren en uitvoeren van een concert met zich meebrengen.
Onze 'Vrienden van Callistus' helpen ons daar gelukkig ook een handje bij, waarvoor onze oprechte dank!

Eens in het jaar bellen we echter ook aan bij alle huisdeuren in Terwinselen voor een financiële bijdrage.
We hopen dat de bewoners van ons Terwinselen onze vele (kerkelijke) activiteiten weten te waarderen en hieraan uitdrukking willen geven door een royale geldelijke bijdrage.
Wij zijn er u dankbaar voor!

 

Een triest bericht

Gepubliceerd 11 april 2019

Gisteren bereikte ons het trieste bericht dat ons zeer gewaardeerde lid Annemarie Op den Camp geheel onverwacht is overleden.

Annemarie was meer dan 25 jaar lid van onze muziekvereniging.
Ze startte op klarinet samen met een aantal op muziekgebied laat bloeiende ouders van jeugdleden.
De laatste jaren speelde ze basklarinet en was met haar warme donkere tonen nadrukkelijk aanwezig in ons orkest.

Ook op andere gebieden was Annemarie actief binnen de harmonie.
Zo was zij in het verleden muziekarchivaris, was lid van het voormalig Uniformen-/damescomité UNIDACO en maakte deel uit van diverse activiteitengroepen zoals de huidige 'werkgroep concertreis'.
Tot op heden was zij voorzitter van de muziekcommissie.
Annemarie zal node gemist worden.

Wij wensen haar gezin, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

 

Wijzigingen in het Voorlopig jaarprogramma 2019

Gepubliceerd 2 april 2019

Het jaar is al een eindje gevorderd en ons jaarprogramma heeft inmiddels de nodige wijzingen ondergaan, zoals tijdens de repetitie medegedeeld.
Ondanks dat de planning nog niet geheel rond is hebben we toch een nieuw bestand gefabriceerd waarin de gegevens tot aan de zomervakantie al vaststaan en met een gerust hart in uw agenda genoteerd kunnen worden.
Een compleet overzicht voor de rest van het jaar volgt binnen afzienbare tijd.

Op de pagina 'Programma' staat het nieuwe overzicht ter beschikking.
Voor uw gemak staat de downloadlink ook tijdelijk hieronder vermeld.

Download hier de PDF-versie van het voorlopig Jaarprogramma 2019

 

De 97ste jaarvergadering van Harmonie St. Callistus

Gepubliceerd 25 maart 2019

"Ut sjunste op de welt wat d'r Herrjod hat gemaad
dat is d'r Moeziekverain St.Callistus van d'r Sjtaat."

Een tekst die het slot vormde van een mooie toespraak door ons erelid dhr. Sjef Duijsens aan het slot van onze jaarvergadering.
Die houden we erin!

De vergadering begon met een welgevulde agenda met de gebruikelijke items jaarverslag, begroting, verslagen van de diverse commissies, bestuursmededelingen, jaarprogramma en rondvraag.
Maar ook de bestuursverkiezing stond op het programma.
Paul Berndsen en Jan Ritzen waren aftredend maar werden herkozen.

Marianne Plag, tot op heden secretaris, stelde zich niet herkiesbaar. Na 30 jaar zag zij af van verdere bestuurstaken bij onze harmonie.
30 jaar lang speelde zij een belangrijke rol bij onze harmonie, beleefde echter ook vele ups en downs.
Gelukkig blijft ze aan de zijlijn toch nog betrokken bij de club.
Als dank voor al haar activiteiten werd Marianne benoemd tot erelid en ontving een mooi speldje, dat haar opvolgster Myrthe Storms haar mocht opspelden.

Voorzitters  Marianne en Fer

En hoewel zij niet aftredend was trad Riet Peters, onze waarnemend voorzitter, eveneens terug uit het bestuur.
Ook zij was (en is nog altijd) een belangrijke spil in onze muziekvereniging.
Haar 'kindje', het muziekarchief, ligt haar nog altijd na aan het hart en gelukkig blijft Riet de archiefwerkzaamheden voortzetten.

Dat Riet haar taak als waarnemend voorzitter kan afstoten komt mede doordat Anne-Marie Loman-Peters zich kandidaat had gesteld voor het bestuur en door het bestuur was voorgedragen voor het voorzitterschap.
In haar denken we een goede opvolger te hebben gevonden.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij onze harmonie goed op de rails zal kunnen houden en de juiste richting in zal sturen!

In ons fotoalbum staan nog meer foto's.

 

Klankwijzer, het nieuws- en informatieplatform van KNMO

Voor de geïnteresseerden in het wel en wee van (blaas-)muziek: neem eens een kijkje op de Klankwijzer, de website van KMNO (Koninklijke Nederlandsse Muziek Organisatie). Bijna wekelijks verschijnt er een nieuwe Klankwijzer, dus houdt de link in de gaten.
Het KNMO is de muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek in Nederland.

 

Ledenwerving

Bent u vroeger lid geweest van Muziekvereniging St. Callistus (mogelijk zelfs in de tijd dat het nog een fanfare was) en vindt u het leuk om op de hoogte te worden gehouden van het reilen en zeilen van "d'r Callistus"?
Meld u dan via deze website of rechtstreeks via het secretariaat aan voor een plaatsje op de mailinglist.
U ontvangt dan in het vervolg een uitnodiging wanneer onze harmonie concerten of andere activiteiten organiseert en bovendien sturen wij u onze digitale 'Nieuwsbrief' waarin het wel en wee van de Callistusfamilie vermeld staat.

Mogelijk bent u zelfs geïnteresseerd om (weer eens) een muziekinstrument te bespelen en wilt u graag deelnemen aan onze repetities en concerten.
Ook dan wordt u verzocht zich te melden bij callistus@home.nl of bij het secretariaat.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wij hopen op veel reacties!

 

PRIVACY VERKLARING

Gepubliceerd 5 december 2018

Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In onze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klik hier voor meer informatie.