Algemene informatie:

 

Naam: Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus

Datum van oprichting: 23 april 1922

Repetitielokaal: Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27 – Kerkrade (045-5415010)

Repetitietijd: Zondagochtend van 10.30 -12.45 uur

Voorzitter: Anne-Marie Peters

Secretaris: Myrthe Berndsen-Storms

Adres Secretariaat: Mariastraat 21, 6467 EG, Kerkrade

Penningmeester: Rik Frusch

Bestuursleden: Wim Rutten, Paul Berndsen, Ramona Zijlstra

Dirigent: Ferry Logister

Muziekarchivaris: Tessa Loman

Materiaalbeheer: Rik Frusch

Beschermheer: Mr. Nino Pennino

Geestelijk adviseur: Z.E.H. Frank Sweer

Ereleden: Sjef Duijsens en Marianne Plag

Bank:Rabobank Kerkrade – IBAN: NL86 RABO 0148 4542 91

Kamer van Koophandel: Nr.  40186718, K.v.K. Zuid Limburg

Ondersteunende commissies en comité’s: Vrienden van Callistus, Carnavals Comité de Sjtaater Tröate