Vrienden van Callistus:

 

De officiële naam van onze vereniging luidt ”Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen”.

In de volksmond spreekt men over “de Callistus” en rond Carnaval is het gewoon “de Moezziek van d’r Sjtaat”.

Onder deze namen wordt de vereniging, die in april 1922 als fanfare werd opgericht, door de jaren heen bekend en gewaardeerd.

In 1989 schakelde men over van fanfare-orkest naar harmoniebezetting.

Wat bleef was de inzet voor wijk en parochie.

Al in 1922 luisterde de muziekvereniging voor het eerst een parochiële activiteit op en dat gebeurt nog steeds met veel toewijding op tal van momenten.

St. Callistus werkt actief mee aan het behoud van de blaasmuziek in Kerkrade Klankstad en omgeving.

De muzikanten vormen een hechte muzikale groep. Door samen te musiceren leveren zij een positieve bijdrage aan het welzijn van de inwoners van de wijk.

 

St. Callistus is actief in wijk en parochie, o.a. bij

 • Bijzondere gelegenheden
 • E.H.Communie
 • Sacramentsprocessie
 • Allerzielenviering
 • Kerstactiviteiten in wijk en parochie

 

St. Callistus levert een muzikale bijdrage aan:

 • Carnavalsoptochten in Kerkrade
 • Muzikale activiteiten in federatieverband
 • St. Callistus geeft concerten binnen en buiten de wijk
 • In gemeenschapshuis ’t Sjtaater Hoes
 • In de Botanische tuin
 • In kerk en op plaatsen in de wijk

 

St. Callistus maakt deel uit van:

 • Federatie van Kerkraadse Muziekgezelschappen
 • Stichting Samenwerkende Muziekverenigingen Kerkrade-West
 • St. Callistus stimuleert de muzikale ontwikkeling van jeugd en jongeren door
 • Contacten met Basisschool de Doorkijk
 • Contacten met Muziekschool Kerkrade
 • Deelname aan jeugdorkest Kerkrade-West

Om een muzikale vereniging in stand te houden is naast de betrokkenheid en inzet van de leden ook de steun nodig van velen die het belang van een muziekvereniging voor wijk en parochie onderstrepen.

Niet alleen muzikaal maar ook financieel dient de vereniging daarvoor een gezonde basis te hebben. Deze basis wordt o.a. gevormd door de contributie van de leden en de gemeentelijke subsidie.

Daarnaast kan de vereniging niet zonder de steun van donateurs en sponsoren.

Wij zijn dankbaar en erkentelijk dat er vanaf de oprichting vele mensen bereid waren met hun steun een goed functioneren van de vereniging mogelijk te maken. Ook in de toekomst blijft deze steun onontbeerlijk en noodzakelijk.

OMDAT WIJ ERVAN OVERTUIGD ZIJN DAT U ONZE MUZIEKVERENIGING EEN WARM HART TOEDRAAGT, DURVEN WIJ TE VRAGEN OF U LID WILT WORDEN VAN DE VRIENDEN VAN CALLISTUS EN ONS MET EEN BIJDRAGE VAN € 25,- PER JAAR TE STEUNEN.

Wij belonen u dan graag met:

 • een abonnement op onze digitale Nieuwsbrief
 • gratis entree bij “Kunst in de Tuin”
 • uitnodigingen voor concerten in de wijk

Verder bent u welkom op onze bijzondere activiteiten zoals

 • de Familiedag
 • het Patroonsfeest
 • de Interne Kerstviering

Wilt u Vriend van Callistus worden, meld u dan aan bij het secretariaat (Secretariaat: Myrthe Storms,  e-mail: secretaris@callistus.nl.