Historie

Kerkelijke Muziekvereniging Sint Callistus werd opgericht op 23 april 1922.

Fanfare St. Callistus – de oprichting

Het initiatief tot de oprichting van een muziekvereniging was uitgegaan van de zeereerwaarde Heer Hubert Spierts, toen nog bouwpastoor in Terwinselen.

Hij wist onder de koperblazers die zich hier gevestigd hadden enkele mensen enthousiast te maken voor zijn plan en hun te bewegen in eigen kring leden en aspirant-leden te werven voor het beoogde muziekkorps.

Uit de rij van de geworven leden stelde menigeen zich spontaan beschikbaar om op zijn beurt bij te dragen tot de groei van het gezelschap. En zo kon op zondag 29 april 1922 gestart worden met een groep van 24 muzikanten.

Op 14 mei reeds was de eerste rondgang door de parochie. Vanwege de financiële problemen van de piepjonge vereniging en het gebrek aan instrumenten besloot het kerkbestuur de eerste instrumenten te schenken.

De naam van de muziekvereniging is ontleend aan die van Callixtis I, van 217-222 bisschop van Rome en paus.

Callixtus werd geboren uit een Romeinse slavenfamilie. Hij kwam in dienst van een christelijke hofbeambte, maar werd al op vrij jeugdige leeftijd veroordeeld tot langdurige dwangarbeid in de mijnen van Sardinië. Vandaar de keuze door de bewoners van Terwinselen, een mijndorp in opkomst, voor deze patroonheilige. Hun patroon had immers – zij het heel lang geleden – de hardheid van het mijnwerkersbestaan aan den lijve ondervonden.

De eerste voorzitter was de heer Boersma, die later werd opgevolgd door de heren Lassauw, Bergers, Meijers, Arets, Klinkenberg, Coonen, Prickartz, Reuleaux, Berends, Peters en Lauvenberg.

Ook hebben we enkele namen van dirigenten die de muzikale leiding hadden vanaf het eerste uur. De namen van de heren van Alphen en Waltmans konden we direct vinden in de archieven. Ook de heren Mestrini, Bartels, Rybakowski, Walker, Nickel en van Montfort hebben in de loop der jaren heel wat bijgedragen aan het muzikale niveau van onze harmonie.

Sinds september 2002 staat de harmonie onder de muzikale leiding van Ferry Logister.

Tijdens het bondsconcours van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen op 15 oktober 2005 in Roermond promoveerde St. Callistus naar de vierde divisie. De harmonie behaalde 85,17 punten.