Lidmaatschap

Iedereen van 8 jaar of ouder kan lid worden van onze vereniging en instrumentaal onderwijs gaan volgen.

De keuze van het instrument wordt in overleg met de harmonie gemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeur van de leerling.

Niet alle instrumenten zijn altijd direct beschikbaar. Het gekozen instrument wordt gratis ter beschikking gesteld aan het lid.

 

Opleiding:

De opleiding van onze muzikanten vindt plaats aan de muziekschool in Kerkrade.

Voor jeugdleden t/m 16 jaar is deze opleiding verplicht t/m niveau 2 of hafa B.

De kosten van het muziekonderwijs alsmede de kosten van het lesmateriaal zoals leerboeken, bladmuziek enz. zijn voor rekening van de leerling.

Hetzelfde geldt voor de kosten van bijvoorbeeld rietjes voor klarinet en saxofoon.

Leden die via onze vereniging een opleiding volgen aan de muziekschool Kerkrade betalen een gereduceerd hafa-tarief.

Daarnaast ontvangen zij van onze vereniging bij voldoende resultaten een bijdrage in het lesgeld.

Opleidingen aan de muziekschool starten op 1 september. Aanmelden dient te geschieden vóór 1 augustus.

 

Instromen bij het harmonieorkest:

Leerlingen die minstens niveau 1 of hafa A hebben behaald kunnen instromen in het harmonieorkest.

De eindbeslissing daarvoor is gedelegeerd aan de dirigent, die de kinderen daartoe laat voorspelen.

 

 

Ondersteunende activiteiten:

De vereniging organiseert ondersteunende muzikale en ontspannende activiteiten die leerlingen spelenderwijs vertrouwd maken met het lidmaatschap van de harmonie.

 

Contributie:

De contributie voor volwassenen bedraagt € 12,50 per maand.

Voor jeugdleden tot 16 jaar is € 8,00 per maand verschuldigd.

Bij aanmelding dient een inschrijfgeld van € 5,00 voldaan te worden.

Uitgebreide informatie over lidmaatschap, muziekonderwijs etc. kunt u verkrijgen tijdens de repetitie van onze harmonie op zondagmorgen van 10.30-12.45 uur in het Sjtaater Hoes bij secretaris Myrthe Storms en bij penningmeester Rik Frusch.